Koning Willem 1 College, Den Bosch

Koning Willem 1 College KW1 Den Bosch

Tijdens de Kick off werden alle 40 studenten van het Koning Willem 1 uit Den Bosch voorgesteld door Ruud Koornstra

Met het Koning Willem 1 studententeam dat geleid wordt door docenten Hilde Vorstermans en Agron Jakupaj kan het eigenlijk niet meer mis gaan. Wat een dreamteam samen. Wat een energie en enthousiasme.

De opdracht is om een tiny house te ontwerpen voor een opdrachtgever die voor de periode van 5 jaar op Minitopia in Den Bosch wil wonen.

Criteria voor het Tiny House

 • Slim energieneutraal of leverend
 • Circulair gebouwd met zoveel mogelijk biobased bouwmaterialen
 • 30 – 50 m2
 • NatuurINCLUSIEF en KLIMAATAdaptief, denk aan een groen dak/gevel en mogelijkheden voor wateropvang/hergebruik
 • Modulair want na 5 jaar wordt je Tiny House in overleg verplaatst naar een ander terrein
 • Financieel haalbaar (de gemeente Den Bosch denkt aan een budget van 25.000 euro voor 30m2. Groter mag ook en zal dus ook een grotere investering zijn).

Impressie van de tiny house ontwerpen

De studententeams van het Koning Willem 1 College in Den Bosch hebben hun eerste ontwerpen gemaakt om die vervolgens voor te kunnen leggen aan de toekomstige bewoners Edwin en Iris. De ontwerpen worden nog verder uitgewerkt maar de kwaliteit spat er vanaf. We zijn benieuwd!

Vanaf jan/febr. kan er gebouwd gaan worden door studenten van het KW1

In totaal gaan 40 studenten in 8 teams ontwerpen maken. Vanaf januari/februari zal er een tiny house gebouwd worden onder professionele begeleiding.

Docent Hilde Vorstermans KW1 College

Docent Hilde Vorstermans

Update van docent Hilde Vorstermans

Hierbij een eerste update van het project. We gaan lekker!!!!

De studenten hebben kennisgemaakt met de toekomstige bewoners Edwin en Iris. Daarna zijn ze volop aan de slag gegaan met inventariseren.

 • Termen als circulair bouwen, natuurinclusief en biobased bouwen zijn onderzocht en uitgewerkt op moodboards
 • Bouwmethodes en installaties zijn verzameld en eerste opzet is gekozen
 • Vandaag starten ze met een eerste grove ontwerp en massastudie
 • Binnenkort gaan we weer afstemmen met Edwin
 • Ze zijn op bezoek geweest bij Jerry Opier, eigenaar van Bank15 in Tilburg, die hun heeft geïnspireerd op het gebied van marketing voeren.
 • Vanaf dinsdag starten we met wekelijks een groep mee bouwrijp maken van fase 2 op de locatie.

Kortom, de energie is goed en we zien al mooie dingen gebeuren!

We houden jullie op de hoogte!

KW1 College

 

Video van het ontwerpproces

 

Over Minitopia

Het gebied van de voormalige milieustraat is veranderd in een nieuwe circulaire vormgegeven gebied. Voor de  komende 5 jaar tot maximaal juni 2023 wordt het gebied ingevuld met bijzondere huizen, kunst en architectuur. De huizen zijn deels circulaire door het hergebruik van materialen.

En ze zijn innovatief doordat niet de standaard bouwmethodes zijn gebruikt. De woningen zijn allen weer demontabel en/of te verplaatsen naar een nieuw gebied en zijn tot stand gekomen door zelfbouw of in co-creatie van huurders met de woningcorporatie.