De uitgewerkte jurycriteria zijn bekend

Criteria SLIMCirculair ’18-‘19

De organisatie SLIMCirculair heeft de criteria verder uitgewerkt. Waarschijnlijk zullen jullie niet aan alle criteria kunnen voldoen. Dat geeft niet. Het gaat erom dat je de goede keuzes maakt.

 

Criterium Energie  Toepasbaar, innovatief en slim energieneutraal / energieleverend, met een hoge CO2-reductie 
 
 • Heb je eigenlijk nog wel energie nodig? En zo ja, ga je zelf energie opwekken? En/of is er een energiestroom met de buurt te organiseren?
 • Denk aan een slim mini grid (virtual power plant) waarmee de opgewekte energie in de directe omgeving gedeeld wordt met de bedrijven/huizen uit die buurt al dan niet met eigen energieopslag (batterij / warmteopslag)
 
 • Als je zelf gaat opwekken, maak je dan gebruik van wind, groen gas, waterstof, pv (al dan niet geïntegreerd in gevelplaten, in glas …
 
 • Slimme Electra plan denk ook aan apps, sensoren, via derden,
 
 • Energieopslag
 
 • Hoe ligt het gebouw tov zon en wind? En wat is de Energie Prestatie Coëfficiënt?
 
 • ·       E-auto’s kunnen ook worden ingezet als energieleverancier (bi-directioneel laden)
Criterium Natuurinclusief
Klimaatadaptief
Het gebouwontwerp nodigt vogels en vleermuizen uit om zich te komen nestelen en het gebouw is klimaatbestendig
  Natuurinclusief:

 • Leven op het dak en CO2 opname:
 • Groene gevel
 • Groen/blauw dak
 • Nestmogelijkheden voor vogels met bv. holle stenen, overhangende dakspanten …
   

Klimaatadaptief bouwen

 • Tegels en asfalt eruit groen erin
 • (regen)wateropvang voor hergebruik
 • Water eco-slim in een eigen systeem houden
 • Denk ook aan plein/straat/tuin
Criterium circulair bouwen Lucht dicht / damp open bouwen

Bij circulair bouwen denken we aan materialen in de kringloop houden, gebruik van nagroeibare materialen en nog veel meer

 
 • Waar bevinden zich welke materialen in het gebouw? Zijn ze eigendom of in lease? Hoe staat het geregistreerd
 
 • Cradle to Cradle
  er misschien binnenkort gebouwen gesloopt worden bij jullie in de omgeving en is daar materiaal van her te gebruiken? Denk ook aan depots en databanken
 
 • Gebruik zoveel mogelijk biobased bouwmaterialen
 
 • Kies voor materialen met een lage milieubelasting
  zo is er bijvoorbeeld CO2-vriendelijk beton en hoe zit het met de CO2 footprint van bio-composieten?
 
 • Modulair, verplaatsbaar/drijvend
 
 • Warmte/koeling hergebruik
Criterium haalbaar en opschaalbaar Blijf je binnen de eisen en kan het ontwerp (met wat kleine aanpassingen) overal in Nederland worden gebouwd?
 
 • Kosten / mogelijk zelfs opbrengsten na afschrijving van het gebouw
 • Onderhoudskosten
 
 • Denk na over materiaalhergebruik na de gebruiksfase incl. labels en certificering
 
 • Hoe groot is de CO2 reductie (LCA’s) tov een vergelijkbaar traditioneel gebouw
  de materiaalkeuze obv testrapporten, kun je verantwoorden door verschillende opties tegen elkaar af te wegen
 
 • Constructieberekeningen die de haalbaarheid onderbouwen
Criterium creativiteit va de mediacampagne(s) Het is van belang dat het voor de omgeving zichtbaar is waar jullie mee bezig zijn en ook betrokken wordt bij SLIMCirculair.
  Er zijn zoveel mooie resultaten uit jullie deelname te halen. Maar dat kun je niet allemaal zelf. Dus haal de mediastudenten erbij!
 
 • Welke mijlpalen hebben jullie benut voor je interne en externe communicatie
 
 • Welke kanalen hebben jullie ingezet en hoe interactief zijn deze kanalen?
 
 • Hebben jullie middelen ontwikkeld?
 
 • Hebben jullie de response opgemeten?
 
 • Hebben jullie de kanalen die SLIMCirculair biedt benut?
 
 • Engagement: de mensen in jullie regio zijn warm gemaakt voor jullie deelname aan SLIMCirculair maar hoeveel mensen uit jullie regio stemden tijdens de online voting?
 • Laat je campagne zien!