De uitgewerkte jury criteria zijn bekend

Ruud Koornstra, voorzitter van de jury

Vergeet niet dat Ruud Koornstra echte mooie innovaties voor zal sorteren

Criteria SLIMCirculair ’18-‘19

De organisatie SLIMCirculair heeft de criteria verder uitgewerkt.

Waarschijnlijk zullen jullie niet aan alle criteria kunnen voldoen. Dat geeft niet. Het gaat erom dat je de goede keuzes maakt.

 

 

 

 

Ontwerpcriteria

1 Energie
Toepasbaar, innovatief en slim energieneutraal / energieleverend, met een hoge CO2-reductie

 • Heb je eigenlijk nog wel energie nodig? En zo ja, ga je zelf energie opwekken? En/of is er een energiestroom in of met de buurt te organiseren?
  Denk aan een slim mini grid (virtual power plant) waarmee de opgewekte energie in de directe omgeving gedeeld wordt met de bedrijven/huizen uit die buurt al dan niet met eigen energieopslag (batterij / warmteopslag)
 • Als je zelf gaat opwekken, maak je dan gebruik van wind, groen gas, waterstof, zon PV (al dan niet geïntegreerd in gevelplaten, in glas …?
 • Slim Electra plan denk ook aan IoT, apps, sensoren, via derden,
 • Energieopslag ja/nee
 • Hoe ligt het gebouw tov zon en wind? En wat is de Energie Prestatie Coëfficiënt?

2 Natuurinclusief / Klimaatadaptief
Het gebouwontwerp nodigt vogels en vleermuizen uit om zich te komen nestelen en het gebouw is klimaatbestendig

 • Natuurinclusief bouwen:
  Leven op het dak en CO2 opname:

  • Groene gevel
  • Groen/blauw dak
  • Nestmogelijkheden voor vogels en vleermuizen met bv. holle stenen, overhangende dakspanten …
 • Klimaatadaptief bouwen:
  • Tegels en asfalt eruit groen erin
  • (regen)wateropvang voor hergebruik
  • Water eco-slim in een eigen systeem houden

3. Circulair ontwerpen / bouwen
Lucht dicht / damp open bouwen

 • Gebruik zoveel mogelijk biobased bouwmaterialen
 • Waar bevinden zich welke materialen in het gebouw? Zijn ze eigendom of in lease? Hoe staat het geregistreerd? Kunnen we ze achteraf ook makkelijk demonteren en hergebruiken?
 • Worden er gebouwen gesloopt bij jullie in de omgeving en is daar materiaal van her te gebruiken? Denk ook aan depots en databanken
 • Kies voor materialen met een lage milieubelasting
  zo is er bijvoorbeeld CO2-vriendelijk beton
 • Modulair, verplaatsbaar/drijvend
 • Warmte/koeling hergebruik

4. Haalbaar en opschaalbaar
Blijf je binnen de eisen en kan het ontwerp (met wat kleine aanpassingen) overal in Nederland en het buitenland worden gebouwd?

 • Kosten / mogelijk zelfs opbrengsten na afschrijving van het gebouw
 • Onderhoudskosten
 • Denk na over materiaalhergebruik na de gebruiksfase incl. labels en certificering
 • Hoe groot is de CO2 reductie (LCA’s) tov een vergelijkbaar traditioneel gebouw
  de materiaalkeuze obv testrapporten, kun je verantwoorden door verschillende opties tegen elkaar af te wegen
 • Constructieberekeningen die de haalbaarheid onderbouwen

5. creativiteit va de mediacampagne(s)

Het is van belang dat het voor de omgeving zichtbaar is waar jullie mee bezig zijn en ook betrokken wordt bij SLIMCirculair.

 • Welke mijlpalen hebben jullie benut voor je interne en externe communicatie?
 • Welke interactieve kanalen hebben jullie ingezet?
 • Hebben jullie middelen ontwikkeld?
 • Hoe groot was de response?
 • Engagement: de mensen in jullie regio zijn warm gemaakt voor jullie deelname aan SLIMCirculair maar hoeveel mensen uit jullie regio stemden tijdens de online voting?Laat je campagne zien!

Meer informatie over de SLIMCirculair finale

 • KLIK HIER en lees over de juryprijs en de publieksprijs
 • KLIK HIER en lees de uitgebreide toelichting op de jurybeoordeling